Capgrossos vells

El conjunt de capgrosos vells actualment està format per 10 figures, cinc de les quals són centenaries, de l’any 1908. Originalment eren sis però com a conseqüència de la guerra civil una d’elles es va perdre: l’Hereu. Actualment comptem amb una reproducció feta a partir de fotografies i que, per tant, forma part del conjunt de figures noves.

Entenem per figures velles totes aquelles que es comprenen entre l’any 1908 i 1964.

A continuació trobaràs les fitxes tècniques de cada una d’aquestes figures:

EL CUCUT

EN PATUFET

EL VELL

LA VELLA

LA JOVE

EL PATGE VELL

EL PATGE ROS

EL MORO

EL CUINER

LA PUBILLA